PSODO jest stowarzyszeniem otwartym na wszystkich, którzy chcieliby zaangażować się w pracę na rzecz stowarzyszenia. Zrzeszamy szeroko pojęte środowisko specjalistów ochrony danych osobowych (inspektorów ochrony danych, prawników, ekspertów ds. bezpieczeństwa), w tym studentów i absolwentów.

PSODO zrzesza przedstawicieli różnych środowisk, branż i zawodów, nie reprezentuje jednak interesów żadnej grupy a doświadczenie Członków pragnie wykorzystać w celu poprawy systemu ochrony danych osobowych w Polsce. Spełnienie tego ambitnego celu wymaga tego, aby wszyscy Członkowie aktywnie uczestniczyli w pracach Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej a jego Członkowie działają nieodpłatnie.

Roczna składka członkowska wynosi 149 zł. 

W celu dołączenia do Stowarzyszenia należy wypełnić formularz zgłoszenia członkostwa.


Uwaga! Każdy członek Stowarzyszenia otrzymuje roczny, bezpłatny Abonament Szkoleniowy, umożliwiający dostęp do ponad 150 webinarów, szkoleń i konferencji prawniczych.


Masz pytania na temat działalności Stowarzyszenia? Napisz do nas: biuro@psodo.pl, lub zadzwoń: 502 342 502.